faq foto
BedrijvenParticulieren

Welke belastingverminderingen krijg ik bij de aankoop van een oplaadpunt?

De regels voor particulieren en bedrijven


Zowel voor particulieren als voor bedrijven kan er een belastingsvermindering of fiscaal voordeel zijn bij de aankoop van een oplaadpunt. Uiteraard hangen hier een aantal voorwaarden aan vast.


Particulier


Wie als particulier tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 kiest voor de aankoop en plaatsing van een laadstation thuis (dit geldt zowel voor eigenaars als voor huurders) zal kunnen rekenen op een belastingvermindering op de investering. De vermindering zal stelselmatig in de tijd worden afgebouwd.


Hoeveel belastingvermindering?


Wie deze investering doet tussen 1 september 2021 en 31 december 2022 zal kunnen rekenen op een belastingvermindering van 45%. Dit tarief daalt tot 30% in 2023 en tot 15% in 2024.


Het bedrag waarvoor een belastingvermindering kan worden verleend en waarop ze wordt berekend, is beperkt tot 1.500 euro per laadpaal en per belastingsplichtige.


De voorwaarden


  • Het oplaadpunt moet in of in de onmiddellijke nabijheid van uw woning geplaatst worden.
  • Het moet een intelligent oplaadpunt zijn: de laadtijd en het laadvermogen moeten door een energiebeheersysteem gestuurd worden.
  • Het oplaadpunt mag enkel groene stroom gebruiken.
  • De installatie moet goedgekeurd zijn door een erkend keuringsorganisme.


Bedrijven


Bedrijven die tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 investeren in een publiek toegankelijk laadstation kunnen rekenen op een verhoogde kostenaftrek. De vermindering zal stelselmatig in de tijd worden afgebouwd.


Voorwaarden


  • Het oplaadpunt moet openbaar geplaatst worden voor externen.
  • Het moet een intelligent oplaadpunt zijn: de laadtijd en het laadvermogen moeten door een energiebeheersysteem gestuurd worden.
  • Het oplaadpunt moet vrij toegankelijk zijn, binnen of buiten de normale openingstijden.


Periode en tarieven


  • Voor investeringen tussen 1 september 2021 en 31 december 2022 geldt een aftrekpercentage van 200%.


  • Voor investeringen tussen 1 januari 2023 en 31 augustus 2024 geldt een aftrekpercentage van 150%.